Teknik Kimyevi Maddeler

Hidrojen Peroksit ( 45lt-85lt´lik Bidonlarda)

Hidroklorik Asit ( 40lt-80lt´lik Bidonlarda)

Hidroklorik asit adıyla da bilinen Hidrojen ve Klor elementlerinden oluşan, oda sıcaklığında ve normal basınçta gaz halde bulunan kimyasal bileşik Halk arasında tuz ruhu olarak da bilinir.Asittir. Kimyasal formüllüHCl´dir. Hidroklorik asidin yapısı yalındır. Molekül, bir klor atomu ile bir hidrojen atomundan oluşur.Kimyasal simgesinin HCI olması ve “hidrojen klorür” de denmesi bundan kaynaklanır. Hidroklorik asit, çevre sıcaklığında bir litre suda yaklaşık 450 litre gibi çok yüksek oranda çözünür.
Hidroklorik asit 1400 yıllarında elde edildi. Tuz ruhu olarak bilinir. Hidrojen klorürün tersine olarak oldukça aşındırıcı, çürütücüdür. Zehirli de olan hidroklorik asidin, volkanik alanlarda bazı nehirlerde eser miktarda bulunduğu bilinir. Mide suyunda da hidroklorik asit vardır.
Hidroklorik asit kuvvetli bir asittir. Berrak, renksiz veya sarı, tüten ve hoşa gitmeyen bir sıvıdır. Alkolde çözünür. En çok % 38´lik derişimdedir. Bütün aktif metallerle ve aynı zamanda bazlarla da reaksiyon verir.
Hidroklorik asit sanayide geniş ölçüde kullanılır. Metallerin temizlenmesinde, lehimcilikte, ecza ve organik madde imalatında, alüminyum elde etmek için alüminyum oksit imalatında, deniz suyundan magnezyum çekilmesinde, klorür tuzlarının elde edilmesinde, cevher muamelelerinde ve boyaların üretiminde kullanılır. Hidrojen klorür gazı -83°C´de kaynar, -111°C´de ise katılaşır. Hidroklorik asidi elde edebilmek için önce hidrojen klorür gazını elde etmek gerekir.

Potasyum Hidroksit (1lt-5lt-10lt´lik Ambalajlarda)

Potasyum hidroksit ya da potasyum hidrat bir kimyasal bileşik. Akkor derecede uçucu olan, 360 °C´de eriyen, suda ısı açığa çıkararak çözünen, beyaz renkte katı bir maddedir. Alkalik bir baz olan potasyum hidroksidin geniş bir kullanım alanı vardır. Endüstride arap sabunuüretiminde, pillerde elektrolit olarak ve gübre yapımında kullanılır.

Potasyum hidroksit tarımda özellikle asidik toprakların pH derecesini dengelemek alkalik yapmak amacıyla sıkça kullanılır. Ayrıca tarım ilaçlarının yapımında da kullanılır. Bunun yanında tıpta, endüstriyel kimyada da kullanılır.
Potasyum hidroksit endüstriyel kimyada geniş kullanım alanlarına sahiptir. Geri dönüşümlü kağıtların yapımı,sıvı sabun yapımı ve bir çok temizlik ürününün üretiminde potasyum hidroksitten yararlanılır.
Ayrıca veteriner hekimliğinde bazı hayvan ilaçlarının yapımında kullanılmaktadır. Potasyum hidroksit CO2 tutucudur bu yüzden bitkisel deneylerde yararlanılmaktadır.

Sitrik Asit (1lt-5lt-10lt´lik Ambalajlarda)

Sitrik asit metal temizleme işlerinde,gıdaların ve çeşitli organik maddelerin dayanıklılığını arttırmak için ve bazı alkolsüz içeceklere tat vermek için kullanılır.Şekerleme ve ilaç yapımında da yararlanılır. Özellikle turunçgillerde büyük miktarlarda bulunur. İçerdiği sitrat kökü pek çok maddede bulunur. Örneğin; iktidarsızlık tedavisinde kullanılan Pfizer firmasının ürettiği bir ilacın etken maddesi olan sildenafil sitrat; sitrik asidin içerdiği sitrat kökünü taşıyan siklik guanezin monofosfatın (cGMP)-spesifik fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) enziminin selektif inhibitörüdür. Sitrat kökü oluşturduğu bu bileşiklerin özelliklerini tek başına göstermez.

 Sodyum Hidroksit (1kg-5kg-10-25kg´lık ambalajlarda)

 Beyaz renkte nem çekici bir maddedir. Suda kolaylıkla çözünür ve yumuşak kaygan vesabun hissi veren bir çözelti oluşturur.İnsan dokusuna kaşındırıcı bir etkisi vardır. Sodyum hidroksit (kostik soda veya sud kostik te denir), lâboratuvarda CO2 gibi asidik gazları yakalamak için kullanılır. Endüstride bir çok kimyasal maddenin yapımında, yapay ipek, sabun, kâğıt,boya, deterjan endüstrisinde ve petrol rafinelerinde kullanılır. Ayrıca serigrafide pozitif20 ile beraber kullanılır.

Sülfirik Asit (1lt-5lt-10lt´lik ambalajlarda)

Sülfürik asit, H2SO4, güçlü bir mineral asididir. Suda her konsantrasyonda çözünebilir. Olası kaşifi 8. yüzyıl simyacısı Jabir ibn Hayyan tarafından verilen ismiyle[1]Yenime uğratıcı,renksiz ve yoğunluğu yüksek sıvı. Çok önemli bir kimyasal madde olan sülfürik asit sanayide değme yöntemi ya da kurşun odalar yöntemi ile üretilir. Bu yöntemlerde kükürt dioksit çeşitli katalizörler eşliğinde oksijenle yükseltenerek kükürt triokside dönüştürülür ardından kükürt trioksit suyla tepkimeye sokularak sülfürik asit elde edilir. Sülfürik asit çeşitli derişimleri halinde gübre, pigment, boyar madde, patlayıcı madde, ilaçlama, inorganik tuz ve petrol arıtım ve metalurji işlemlerinde kullanılır. Ayrıca çeşitli pillerin yapımında da sülfürik asitten yararlanılır. Halk arasında “akü asidi” diye bilinir. Elektriği iletir. Suda çözündüğünde çok yüksek ısı çıkar.
Piyasada satılan sülfürik asitler çoğunlukla yüzde 78,93 ya da 98´liktir.

Sülfürik asitin kimya sanayisindeki kullanım alanları;
Sülfürik asit renksiz, yağımsı bir sıvıdır. Konsantre sülfürik asit, kütlece %96-98 oranında H2SO4 içerir. Özelliklerinden biri de, suya yakın bir madde olmasıdır. Konsantre sülfürik asit, birçok organik maddeden suyu çeker ve ekzotermik bir tepkime oluşturur. Bu özelliğinden dolayı, temas edildiğinde cilde büyük zararlar verebilir. Yine aynı sebepten dolayı, sülfürik asiti seyreltme işlemi çok dikkatli yapılmalı. 1 mol sülfürik asiti bol miktarda suya eklediğimizde, yaklaşık 880 kJ ısı açığa çıkar. Konsantre sülfürik asitin içine su eklemek çok tehlikelidir. Çünkü su, yüksek ekzotermik tepkimeden dolayı asitin üstünde kabarcıklar oluşturarak, çok ani bir şekilde kaynar. H2SO4 kimya endüstrisinde en çok üretilen ve kullanılan maddelerden biridir. Tarım endüstrisinde büyük miktarlarda asit, kalsiyum fosfat Ca3(PO4)2 gibi çözünmeyen fosfat kayalarından, çözünebilir kalsiyum dihidrojen fosfat elde etmek için kullanılır. Sülfürik asit üretiminde kullanılan endüstriyel metodun adı “değme işlemi”dir. İlk adımda, sülfür ve sülfitlerin yanmasıyla sülfür dioksit oluşturulur.